HINNAD

Lastehoiu kohatasu ühes kuus toetuseta (hinnakiri uuendatud 01. 2024):

5 päeva nädalas 595 EUR

4 päeva nädalas  555  EUR

3 päeva nädalas  525 EUR

2 päeva nädalas 475 EUR

Meil on olemas tegevusluba. Kohatasule lisandub toidutasu kohalkäidud päevade eest. 

Lapsehoiuteenusetoetus Tallinna linna elanikule: 

Tallinna linn toetab 2024. aastal lapsevanemat hüvitisega 276 EUR ühes kalendrikuus lapse kohta otse teenuse osutajale (lastehoiule), kui on täidetud toetuse saamise tingimused (sh lapsevanemal kui ka lastehoiul). Sellele lisandub ka toidukuluhüvitis ja täiendav hüvitis teise või enama lapse eest.

Teenuse osutajale makstav lapsehoiuteenuse toetus hõlmab:

Toidukuluhüvitist makstakse vastavalt kinnitatud toidupäevade eest:

    • alla 3-aastaste laste puhul 2,75 eurot päeva kohta
    • 3-aastase ja vanema lapse puhul 3,05 eurot päeva kohta

Rohkem infot on leitav (sh tingimused toetuse saamiseks): Lapsehoiuteenuse toetuse info lapsevanemale

Kohalike omavalitsuste toetused (Harku, Saue, Kiili, Rae ja Viimsi vald) v.a Tallinna linn:

Lapsevanemat toetavad hüvitisega ka erinevad vallad. Lapsehoiu teenuse lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest. Juhul kui lapsevanema rahvastikujärgse elukoha vald ei ole veel meie lepinguline partner, siis sõlmime vajadusel lepingu.

Loe rohkem SIIT:

Harku valla eralapsehoiu toetus

Saue valla lapsehoiuteenuse toetus

Kiili valla lapsehoiuteenuse toetus

Rae valla lapsehoiuteenuse toetus

Viimsi valla lapsehoiuteenuse toetus

Toidutasu

  • Kuutasule lisandub toidutasu 4,00 EUR iga kohalkäidud päeva eest. Toiduraha ei tasuta nende päevade eest, mil laps hoiust puudub juhul kui lastehoidu on teavitatud lapse puudumisest.
  • Tallinna linn katab oma elanikele piirmäära ulatuses toidukulu. Toidukulu hüvitis alla 3-aastaste laste puhul on 2,75 eurot päeva kohta, üle 3-aastastel 3,05 eurot.

Tunnihoid

Tunnihoidu saab lapsi tuua etteteatamisel ja kokkuleppel lastehoiuga vabade kohtade olemasolul. Lapsel võiks olla eelnev kogemus lastehoius- või aias käimisega juhul kui me ei saa võimaldada individuaalset hoidu. Individuaalse hoiu puhul (tingimusel, et lastehoius viibib ainult tunnihoidu kasutav laps) ei ole eelnev kogemus nii oluline.

Tunnihoiutasu hinnakiri on uuendamisel.

Tutvumispäev

Tutvumispäev lastehoius on lapsevanematele koos lapsega tasuta.  Palume tutvumispäev kokku leppida lastehoiu juhatajaga (info@babywatchlastehoid.ee või+ 372 5389 5190).

Tutvumispäev kestab 1-2 tundi. Tutvumispäeval on võimalus lapsevanemal koos lapsega tulla lastehoidu. Lapsevanem saab tutvuda lastehoiu ruumidega, lastehoiu töökorraldusega ja saab informatsiooni lepingu, kodukorra jm kohta. Enamasti nõustatakse lapsevanemat ka harjutamisprotsessi jms osas. Lapsel on võimalik seni lastehoius mängida.