HINNAD

Lastehoiu kohatasu ühes kuus:                                                                   

5 päeva nädalas 380 EUR                                                                                           

4 päeva nädalas 360 EUR

3 päeva nädalas 330 EUR

2 päeva nädalas 300 EUR

Tallinna linn toetab lapsevanemat hüvitisega 187 EUR ühes kalendrikuus lapse kohta.  Õigus taotleda hüvitis tekib tärgmisel päeval arvates päevast, mil lõpetatakse vanemahüvitise maksmine selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse. Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja. Lapsevanemat toetavad hüvitisega ka erinevad vallad, hüvitise suurust saab vaadata valla koduleheküljelt. 

  • Kuutasule lisandub söögiraha 3 EUR iga kohalkäidud päeva eest.
  • Söögiraha ei tasuta nende päevade eest, mil laps hoiust puudub.
  • Päeva hind hoius on 35 EUR. Lepingu sõlminud klientidele on  lisapäeva hinnaks 25 EUR.
  • Koht on võimalik broneerida pikemalt ette. Broneerimistasu on 50 EUR. Broneerimistasu ei kuulu tagastamisele. Broneerides sõlmivad lapsevanem ja lastehoid lepingu, mis tagab, et lapsele on koht hoius tagatud alates lapsevanema soovitud kuupäevast.
  • Üldiselt on n-ö “õppeaasta” keskel meie juurde keerulisem kohta saada, kuna sügiseks on meil enamus kohad juba broneeritud või täidetud. Võimalik on ka end panna järjekorda, mille puhul teavitame Teid koha vabanemise puhul.
  • Babywatch lastehoiul on olemas tegevusluba, mis tähendab, et lapsevanem saab taotleda kohalikult omavalitsuselt lastehoiutoetust. Lisainformatsiooni küsige elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest. Lapsehoiuteenuse hüvitamine Tallinna linnas: http://www.tallinn.ee/Teenus-Lapsehoiuteenuse-huvitamine