HINNAD

Lastehoiu kohatasu ühes kuus:

5 päeva nädalas 590 EUR

4 päeva nädalas  530  EUR

3 päeva nädalas  490 EUR

2 päeva nädalas 435 EUR

Meil on olemas tegevusluba. Lapsevanem saab taotleda kohalikult omavalitsuselt lastehoiutoetust. Lisainformatsiooni küsige elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.

Kohatasule lisandub toidutasu kohalkäidud päevade eest. 

Lapsehoiutoetus Tallinna linna elanikule: 

Tallinna linn toetab 2023. aastal lapsevanemat hüvitisega 264 EUR ühes kalendrikuus lapse kohta, kui teenuse eest kuus on tasutud 396 eurot või rohkem. Sellele lisandub ka toidukulu hüvitis ja täiendav hüvitis teise või enama lapse eest. Lapsehoiu toetuse saamise eeldusteks, et lapsevanema või eestkostja ja lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tallinn, vanemahüvitise maksmine lapse eest on lõppenud ja laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja (järjekorras võib laps olla).

Taotlemine ja muu oluline informatsioon leitav SIIT:  Lapsehoiutoetus

Kohalike omavalitsuste toetused (Harku, Saue, Kiili, Rae ja Viimsi vald):

Lapsevanemat toetavad hüvitisega ka erinevad vallad. Lapsehoiu teenuse lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest. Juhul kui lapsevanema rahvastikujärgse elukoha vald ei ole veel meie lepinguline partner, siis sõlmime vajadusel lepingu.

Loe rohkem SIIT:

Harku valla eralapsehoiu toetus

Saue valla lapsehoiuteenuse toetus

Kiili valla lapsehoiuteenuse toetus

Rae valla lapsehoiuteenuse toetus

Viimsi valla lapsehoiuteenuse toetus

Toidutasu

  • Kuutasule lisandub toiduraha 4,00 EUR iga kohalkäidud päeva eest. Toiduraha ei tasuta nende päevade eest, mil laps hoiust puudub juhul kui lastehoidu teavitatud lapse puudumisest.
  • Tallinna linn katab oma elanikele piirmäära ulatuses toidukulu. Toidukulu hüvitis alla 3-aastaste laste puhul on 2,7 eurot päeva kohta, üle 3-aastastel 3 eurot. 

Tunnihoid

Tunnihoidu saab lapsi tuua etteteatamisel ja kokkuleppel lastehoiuga vabade kohtade olemasolul. Lapsel võiks olla eelnev kogemus lastehoius- või aias käimisega juhul kui me ei saa võimaldada individuaalset hoidu. Individuaalse hoiu puhul (tingimusel, et lastehoius viibib ainult tunnihoiu laps) ei ole eelnev kogemus nii oluline.

Tunnihoiu eest tasutakse tunniarvestuse põhjal. Tunnihoiu tasu on 10 EUR/H, mille sisse on arvestatud ka päeva toiduraha (4,00 eurot).

Tutvumispäev

Tutvumispäev lastehoius on lapsevanematele koos lapsega tasuta.  Palume tutvumispäev kokku leppida lastehoiu juhatajaga (info@babywatchlastehoid.ee või+ 372 5389 5190).

Tutvumispäev kestab 1-2 tundi. Tutvumispäeval on võimalus lapsevanemal (ja lapsel) vaadata lastehoiu ruume ja tutvuda lastehoiu töökorraldusega. Vajadusel nõustame lapsevanemat harjutamise jms osas.