LASTEHOIU TEGEVUSED

 • Lastehoid on avatud kell 8.00-17.30. Lastehoidu palume lapsevanemal saabuda õhtul hiljemalt 17.20, et lapsehoidjal oleks võimalik laps riietada ja anda päeva kohta tagasiside;
 • Lastehoius on oma päevakava:

           08.00-09.00 laste vastuvõtt, mäng

           09.00-09.30 hommikusöök

           09.30-10.00 õppetegevused, mäng

           10.00-11.30 tegevused õues (mäng, õppetegevused)

           11.45-12.15 lõunasöök

           12.15-15.00 ettevalmistused lõunauinakuks, lõunauinak

           15.00-15.30 ärkamine, ettevalmistused õhtuooteks

            15.30-16.00 õhtuoode

            16.00-17.30 individuaalsed tegevused, mäng, kojuminek

 • Lastehoius toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles ja lastele õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel on eeskujuks võetud riiklik Koolieelse lasteasutuse seadus ;
 • Õppe-ja kasvatustegevuses lõimime erinevaid valdkondi, igal valdkonnal on omad eesmärgid. Valdkondadeks on : matemaatika, kunst, keel ja kõne, mina ja keskkond, muusika ja liikumine;
 • Kõik kunstis tehtud tööd on lapsevanemale nähtavad lastehoiu ruumides. Kõik laste tööd kogutakse kokku ja lapsevanemale antakse need üle lapse viimasel päeval lastehoius;
 • Lapsevanemad saavad informatsiooni meie õppe- ja kasvatustegevustest peamiselt e-lasteaiast (ELIIS);
 • Meie hoius on nädalateemad, millest lähtuvalt me planeerime ja viime läbi nädala jooksul toimuvat õppe- ja kasvatustegevust;
 • Meie lastehoius toimuvad erinevad üritused, mis on suunatud nii lastele kui ka nende vanematele, traditsioonilised on emade- ja isadepäev ja jõulupidu, ebatraditsiooniline on olnud nt Halloweeni tähistamine;
 • Teeme koostööd Tallinna Sipsiku Lasteaiaga, mis asub meile vähem kui minutilise jalutuskäigu kaugusel. Me käime nende turvalisel aiaga piiratud õuealal mängimas. Neil on kaks mänguväljakut, üks mõeldud sõimeealistele ja teine suurematele lastele. Meie mängime sõimeealiste laste (1-3) mänguväljakul, mis on varustatud eale vastavate ohutute vahenditega. Lasteaias käivate lastega puutume kokku vähe (rohkem suvel) ja meil ongi nagu oma isiklik mänguväljak;
 • Meie lapsed mängivad õues ka kehvemate ilmadega. Lapsel peaksid alati hoius olemas ilmale vastavad riided ja jalanõud. Suvel veedame enamus hommikust ja õhtust õues;
 • Meie kasutataval õuealal on palju võimalusi erinevateks tegevusteks- suur liivakast, õuekastides erinevad mänguasjad, väikelastele disainitud ronimisrada, mudaköök,  kiiged, liumäed ja palju rohelust looduse uudistamiseks;
 • Meie toit valmistatakse Tallinna Sipsiku Lasteaia köögis, kus pakub toitlustusteenust Mervir OÜ;
 • Igapäevaselt tegelevad lastega töötajad, kellel on kehtivad tervisetõendid, läbitud väikelaste esmaabi koolitus, toiduhügieeni koolitus ja vajalik pädevus ja kogemus selleks, et väikelastega töötada. Samuti on juhtkonnal vajalikud pädevused ja kogemused haridusvaldkonnas, et juhtida nii õppekasvatustegevuste korraldust kui ka luua õppimiseks sobivat keskkonda.